ARAB-MAGYAR, MAGYAR-ARAB, ARAB-ANGOL, ANGOL-ARAB SZAKFORDÍTÁS

Nyelvtípusok

Mit fordítunk és mit tolmácsolunk?

Az arab nyelv rejtelmei és az arab fordítás nehézségei: az írott és a beszélt nyelvváltozat

Az arab nyelv érdekessége a „diglosszia”, ami egyfajta nyelvi kettősség. Az arabok szerint is fölérendelt, emelkedettebb nyelvi változat a klasszikus arab nyelvi alapjain álló modern sztenderd arab. Ez az arab gyerekek számára és a külföldi arab nyelvtanulóknak is iskolában oktatott irodalmi nyelv: a média nyelve, az arab országok hivatalos nyelve, amelyen a hivatalos dokumentumok íródnak és a fordításokat készítjük. Ez a nyelv grammatikailag és lexikológiailag egységes, minden arab országnak a hivatalos nyelve, minden arab ország állampolgárának anyanyelve, ami ugyanakkor idegen a köznapi beszédben. Írott nyelvként a privát felhasználású írásokon kívül mindig ezt alkalmazzák, a beszélt nyelvben viszont korlátozott szerepe van: hivatalos eseményeken, a médiában hivatalos témában felszólalók használják, a tudomány nyelve.

A helyi dialektus a köznapi beszéd, a kevésbé hivatalos, a szórakoztató média nyelve, ezt használjuk, amikor nem hivatalos eseménynél vagy bizalmasabb párbeszédet fordítunk, továbbá ezen a nyelvváltozaton szólal meg a zene, a legtöbb film és a szappanoperák. A nyelvjárások eltérőek az egyes arab országokban, országon belül is, de szomszédos területek, országok dialektusai hasonlóak, könnyű „közös nevezőre” jutni. Az arab világ meglehetősen kiterjedt, Marokkótól Indonéziáig beszélik az arab nyelvet, több mint 500 millióan.  Mivel ennek mintegy fele nem anyanyelvi beszélő, a nem arab területen (pl. Dél- Kelet Ázsiában) élő népek vallásuk, az iszlám tökéletes gyakorlása és a Korán olvasása céljából tanulnak arabul, azaz a klasszikus koráni nyelvváltozatot igyekszik elsajátítani. Mivel az arab nyelvet beszélők meglehetősen kiterjedt földrajzi területen élnek, érthető, hogy számos dialektusban él az arab nyelv. Ezek a dialektusok, vagy nyelvjárások országról országra, sőt,  egy országon belül, területi egységenként nagyon eltérőek lehetnek. Nem csoda tehát, hogy maguk az anyanyelvi beszélők is nehézségekbe ütköznek az egymás közti kommunikáció során. Ilyenkor a kommunikáló mindenekelőtt a saját beszélt dialektusát használva próbálja megértetni magát, mellőzve a kimondottan "nyelvjárási" szavakat, amelyeket a másik országban vagy tájegységen élő nem ismerhet, és szükség szerint a modern arab nyelv szókincsét is belecsempészi, amiből sehol sem adódhat félreértés. Az arab nyelvet ismerő, de nem anyanyelvű tolmácsnak tehát még nehezebb dolga van, mivel neki is a beszélt nyelvet kell vegyítenie az általa beszélt nyelvjárással, (az általa ismert dialektussal), hogy gond nélkül megértse beszédpartnerét. Az arab nyelvet ezen sajátosságai miatt szükséges célnyelvi országokban elsajátítani, hiszen csakis itt tanulható meg az arab nyelv használata, a számos dialektust beszélő arabok megértése, és saját magunk megértetése.

Boldog Zsuzsanna

Tel.: +36-30-699-45-62

E-mail: forditas@arab-nemet-angol-forditas.hu

Kapcsolat

Boldog Zsuzsanna

Tel: +36-30-699-45-62

E-mail: forditas@arab-nemet-angol-forditas.hu